Πρέσες τσιμεντοκονίας
 

AERO 550

Η πιο ισχυρή πρέσα ανάμιξης και πνευματικής μεταφοράς τσιμεντοκονιαμάτων.

AERO 550 ΠΡΕΣΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ.jpg
AERO 450 ΠΡΕΣΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ.jpg

 AERO 450 EPSILON

Πνευματικός μεταφορέας και αναμίκτης τσιμεντοκονιαμάτων χωρίς ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή.